Coradil AB

Läkemedelskandidat för Corona  

En svensk grupp där bland annat Anders Milton, läkare och f.d. ordföranden och VD för Sveriges läkarförbund och Johan de Faire, kemist, Jan Ståhlberg (grundare till Trill Impact och f.d. vice VD på EQT) och Per Berglund (grundare av Nordiska Kreditmarknadsbolaget) ingår.

Gruppen arbetar med ett preparat man hoppas snabbt ska minska virusbördan hos smittade av coronaviruset (covid-19). Ett probiotikum har förstärkts med zink, en nödvändig spårmetall och känd hämmare av denna virustyp. I denna form kan zink komma in i värdcellen för viruset och förhindra att cellen delar sig. Smitta kan då inte spridas vidare, symtomen avtar och återhämtningen går fort.

Gruppen avser nu att genomföra en klinisk studie på ett begränsat antal coronasmittade patienter för att bekräfta effekter och resultat från virusinfektioner på djur.

Kemisten Johan de Faire, som bland annat har ett förflutet som produktions- och utvecklingschef på Pharmacia, har de senaste decennierna arbetat med den aktuella probiotika-teknologin.

– I vår forskning har vi arbetat fram en metod där vi kan programmera probiotikan – bakteriekulturen – för olika ändamål – och i det här fallet att transportera in zink i kroppens celler, säger Johan de Faire.

Om zink transporteras in i kroppens celler kan det innebära att man kan förhindra att viruset fortplantar sig. För att verifiera att probiotikan som transporterar in zinket i kroppens celler verkligen har den önskade effekten på de som drabbats av coronaviruset är målsättningen att genomföra en mindre studie på 20 drabbade patienter som inte annars skulle erhålla någon behandling. Där tio får probiotika-preparatet och tio får placebo.

– Vi har inget att förlora. Den probiotiska lösningen ser lovande ut. Inte minst eftersom det finns studier som talar för att probiotikan kan transportera in zinket i kroppen, vilket därmed kan dämpa effekten av corona-viruset, säger Anders Milton,läkare och före detta ordföranden och vd:n för Sveriges läkarförbund.

Intresserade ombeds att direkt ta kontakt med:

info@coradil.se