Anoroc

Den vetenskapliga bakgrunden:

Anoroc – Verkningsmekanism

Anoroc är ett probiotiskt / prebiotiskt preparat med en zinkjonofor som är känd för att bidra till normala funktioner i immunsystemetoch skydd av celler mot oxidativ stress samt en hämmare av proliferationsenzymer av viralt infekterade celler1).

Ett samexisterande konsortium av bakterie- och jäststammar skördade direkt från Naturen, dvs icke-GMO, utgör de probiotiska funktionerna som interagerar med det lymfoida immunsystemet vid Peyer’s Patches i ileum. Prebiotiska funktioner kommer från stabiliserat riskli, en ingrediens som används i fermenteringsprocessen, och denna fiber stabiliserar mikrobiomet i tjocktarmen2).

Produkter baserade på tekniken har använts som fodertillskott vid djuruppfödning sedan 1970-talet. Också som ett kosttillskott för personer som lider av kroniska och autoimmuna inflammatoriska tillstånd i tarmsystemet i 20 år3).

T-celler i Peyer’s Patches interfacet kommer sannolikt att plocka upp viruset efter en attack, överföra virussekvensen till THelper-celler som tar det till lymfkörtlar för förstärkning. Stamceller programmeras till BMemory-celler som producerar unika antikroppar mot viruset. Antikroppen kan vara kortlivad men BMemory-cellen lever vidare och producerar nya antikroppar vid nästa attack av viruset.

En känd hämmare, zinkbaserad, av multiplikationsenzymer för viralt infekterade celler tillsatt till fermentationsprocessen för det probiotiska / prebiotiska preparatet, bildar en jonofor med utsöndrade hormoner, vitamin A. CD-molekyler på cellytan hos infekterade celler svarar på denna jonofor genom att öppna kanaler in i cellen. Zinkjon ändrar konfigurationen av RNA-polymeras och deaktiverar enzymet – mitos kommer inte att äga rum. Studier visar att zink-jonoforen identifierar både lungtuberkulos4) och rotavirus-infektioner5).

Infekterade celler kan inte föröka sig men de kommer att leva sin livscykel. När de dör och brister kommer cirkulerande antikroppar att binda till och neutralisera / förstöra viruset innan det hittar en ny värdcell – infektionen dör ut.

Bassubstansen i Anoroc har använts av människor i 20 års tid utan några negativa biverkningar. Vidare är Anoroc ett registrerat kosttillskott.

1)https://www.researchgate.net/publication/284244436_The_influence_of_the_trace_element_zinc_on_the_immune_system

2) https://www.jonbarron.org/herbal-library/nutraceuticals/stabilized-rice-bran

3) https://www.adileum.net

4) https://www.researchgate.net/publication/307569054_Effect_of_Combined_Probiotics_and_Zinc_Supplementation_on_Immune_Status_of_Pulmonary_Tuberculosis_Patients

5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6416388/